ELEKTROAPARATA

Majitel : Ing.Bohumil Černý elektrozávod a výroba přístrojů

Místo působení : Praha, Basilejské náměstí 

Datace: 1936 -1949

Výrobky: elektr.kamna, sporáky

Názvy výrobků: ELPA