Dubský

Majitel : Eduard Franz Josef Adolf. Dubský z Vitiněvsi, Vitinovsi, von Wittenow.  (1845-1901)

Místo působení : Vitínoves, továrna na Lochotíně v Plzni 

Datace:  1875

Výrobky: kamna a sporáky stavěné

Názvy výrobků: