DOBŘEDĚLÝ

Majitel : Dobředělý Norbert

Místo působení : Praha Haštalský Plácek č.754-I

Datace: 1880

Výrobky: Kamna hliněná, stavěná

Názvy výrobků: