AGORFERRA a.s.

Majitel:  AGROFERRA a.s.

Místo působení: Kunčice nad Ostravicí

Datace 1921 - 1948 ( 1948 začleněna do podniku Ferrum Frýdland nad Ostravicí, po té VŽKG a zaniká  r.1951 )

Výrobky: kamna 

Názvy výrobků:  AK